Privacy Beleid Pets Passion

Versie 3.0.
Dit privacy document is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

De volgende punten vindt u in dit Privacy Beleid.
Zo kunt u snel de voor u belangrijke informatie vinden.

Uw gegevens zijn veilig bij mij!

Ik ga zeer zorgvuldig met uw gegevens om en zal deze ook nooit doorgeven aan derden.
U mag erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn bij mij. Uiteraard is het mogelijk om desgewenst uw gegevens volledig te verwijderen.
Als u wilt dat wij alle gegevens verwijderen hoeft u ons alleen maar even een mailtje te sturen of te bellen en dan ga ik dat voor u regelen.
Mocht u zich afvragen welke informatie ik van u heb kunt u hiervan altijd een overzicht opvragen.

Ik ben me er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens er worden verzamelt als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzamelt en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter.

Dit privacybeleid is uiteraard van toepassing op de diensten van Pets Passion.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Pets Passion niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites of andere bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Pets Passion te accepteren.

Pets Passion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft gegeven.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die echt nodig zijn.
• Uw gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.
• Mocht ik uw gegevens ergens anders voor willen gebruiken zal daarvoor altijd uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.
• Pets Passion passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.
• Uw gegevens uitsluitend worden gedeeld met samenwerkende partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling.

Pets Passion is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid of over onze werkwijze en bescherming van uw gegevens hoor ik dat uiteraard heel graag van u. Ik leg u graag alles uit. De contactgegevens vindt u onder aan dit document of in de footer van de webshop.

Veiligheid

Een goede bescherming van uw gegevens begint natuurlijk met een goed beveiligde site. De webshop Pets Passion maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding. Dit betekend dat alle informatie die u op de website invult veilig is en beschermd wordt. De SSL verbinding kunt u zien bovenin de pagina bij het internet adres van Pets Passion.

Binnen Pets Passion heb ik een aantal maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle personen die namens Pets Passion uw gegevens kunnen zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan.
Uiteraard zijn alle systemen voorzien van een bescherming door gebruikersnaam en wachtwoord. En zijn de systemen goed beschermd en up to date qua software en beveiliging.

Gebruik van verzamelde gegevens.

Om u goed van dienst te zijn en om aan alle rechten en plichten te kunnen voldoen heeft Pets Passion een aantal gegevens van u nodig.

Deze gegevens zijn nodig voor:
• het versturen van uw bestelling
• administratieve verplichtingen
• communicatie over uw bestelling

De grondslag voor deze gegevens is altijd uw bestelling, of het aanvragen van bijvoorbeeld een proefzakje.

Om uw bestelling of aanvraag zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren heeft Pets Passion uw naam en adres gegevens nodig. Ook vraag ik u om uw email adres voor het versturen van updates over uw bestelling.
Daarnaast kunt u een telefoonnummer doorgeven. Dit is niet verplicht maar wel handig als er vragen zijn over uw bestelling of voor het ontvangen van updates over de levering van uw bestelling.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van het hostingbedrijf.

Bewaartermijn van de gegevens:

Als u een account aanmaakt is het uiteraard niet aan mij om te bepalen wanneer deze gegevens vernietigd moeten worden. Deze gegevens blijven daarom bewaard tot u vraagt om vernietiging van de gegevens.
Bij een grote update van de software kan er wel voor gekozen worden om oude gegevens niet over te zetten of mee te nemen in de update. Deze worden dan op dat moment vernietigd.

Uw gegevens en bestellingen worden 7 jaar bewaard.
Ik hecht veel waarde aan een goede klantenservice en veel producten hebben een garantie termijn van enkele jaren. Mocht u gebruik willen maken van de garantie is het nodig dat ik uw bestelling en de bijbehorende gegevens nog heb bewaard. Zo kan ik u snel en goed van dienst zijn indien nodig.
De 7 jaar is gekozen omdat dit ook de wettelijke bewaartermijn is voor mijn administratie. Alle bedrijven zijn verplicht om de administratie geheel en kloppend te bewaren gedurende 7 jaar. Bovendien voorkomt dit ook onduidelijkheid wanneer wat verwijderd moet worden.

Elk jaar wordt in januari alles opgeschoond wat op dat moment 7 jaar bewaard is geweest. Ik schoon steeds per kalenderjaar alles op en verwijder dan alle digitale informatie, communicatie en ook de papieren boekhouding voor zover aanwezig. De papieren gaan door de versnipperaar zodat ik kan garanderen dat het goed en grondig is verwijderd en niet achteraf nog ergens kan lekken.

Vernietiging van uw gegevens

Op uw verzoek zal ik al uw gegevens en desgewenst ook uw bestellingen e.d. digitaal uit onze databases verwijderen. Alles wat digitaal op computers en servers e.d. van u opgeslagen is zal ik op uw verzoek verwijderen en vernietigen.

Zoals gezegd ben ik wel verplicht een kloppend en volledige administratie te bewaren gedurende 7 jaar. Uw bestellingen zullen daarom op papier in onze financiële administratie bewaard blijven tot de 7 jaar om zijn en de papieren administratie wordt vernietigd.

Nieuwsbrief

Pets Passion maakt gebruik van een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van informatie of aanbiedingen waarvan ik denk dat deze interessant zijn voor u.
Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief vraag ik uiteraard om uw email adres, om uw voor-, en achternaam en zou ik het ook heel fijn vinden om te weten of u een hond, kat of beide heeft.
Ik vraag naar uw huisdier om per nieuwsbrief een onderscheid te kunnen maken of de te versturen nieuwsbrief voor u wel interessant is. Als u alleen een kat heeft zit u nou eenmaal niet te wachten op een nieuwsbrief vol hondenweetjes of andersom.

Uiteraard staat het u op elk moment vrij zich af te melden van de nieuwsbrief.
Uw gegevens staan dan nog maximaal een jaar in de database maar u krijgt geen berichten meer en uw gegevens worden niet gebruikt zonder uw toestemming.

1 keer per jaar schoon ik de mail database op en worden alle gegevens van uitgeschreven abonnees vernietigd.

Voor het versturen van de nieuwsbrief werk ik samen met Mailchimp. Met mailchimp heeft Pets Passion een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens veilig zijn en blijven. De privacy policy van Mailchimp vindt u hier:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Derden

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Hieronder geef ik een overzicht van de partijen waarmee Pets Passion samen werkt.
Ik heb geprobeerd een duidelijk en volledig overzicht te geven van de betrokken derden en hoe zij met uw gegevens omgaan. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of een privacy policy willen inzien van een betrokken partij hoor ik dat uiteraard graag van u. Op uw verzoek kan ik alle gewenste informatie aan u doorgeven.

Mollie

Dit is de belangrijkste betalingsprovider van Pets Passion. De meeste betalingen zoals bijvoorbeeld iDEAL gaan via Mollie. Zij zorgen voor een veilige betaalomgeving. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Mollie dan ook van groot belang.
Bekijk hier de privacy policy van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

PayPal

PayPal is een aparte betalingsprovider die uitsluitend betalingen via de methode PayPal afhandeld. Zij zorgen ervoor dat u op een veilige manier via PayPal kunt betalen. Als u PayPal gebruikt bent u altijd door een extra beveiligingsniveau beschermd. Dat komt omdat al uw financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld uw bankgegevens en creditcardnummer versleuteld worden opgeslagen op hun goed beveiligde servers. Pets Passion heeft hier geen toegang toe of inzage in. Ik kan alleen zien of een betaling goed gelukt is maar zie uw bankgegevens verder niet.
Klik hier voor de gebruikersovereenkomst en privacy policy van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

AfterPay

Om u het gemak van achteraf betalen aan te kunnen bieden werken wij samen met AfterPay. Als u hiervoor kiest krijgt AfterPay de nodige informatie over uw bestelling en uw gegevens zodat zij u een factuur kunnen sturen.
AfterPay neemt het beschermen van uw gegevens zeer serieus.
Hun privacy statement policy vindt u hier: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement

MyParcel

Dit is onze partner voor het versturen van uw bestelling. MyParcel heeft een beveiligde verbinding met de webshop voor het aanmaken van de adreslabels. Uw emailadres, naam en adres worden met hen gedeeld zodat het pakket goed bij u aankomt. Indien bekend wordt ook uw telefoonnummer gedeeld zodat MyParcel u kan informeren over de bezorging van uw pakket. Uw email adres wordt gebruikt voor het versturen van een track en trace code.

Webshop Academy

Ik werk samen met de Webshop Academy voor een goede marketing en ondersteuning bij het runnen van de shop. Hiervoor heeft de Webshop Academy ook toegang tot de shop zoals een medewerker dat heeft.
Uiteraard hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten en zijn ze gehouden aan een geheimhouding van alle data waar zij kennis van nemen.

WebwinkelKeur

Pets Passion werkt met het keurmerk Webwinkelkeur. Via hen heeft u de mogelijkheid Pets Passion te beoordelen en zo andere klanten te laten weten wat u ervan vindt en of u Pets Passion kan aanbevelen of niet.
Om uw gegevens goed te beschermen heeft Pets Passion een verwerkingsovereenkomst met WebwinkelKeur zodat duidelijk is welke informatie wordt gedeeld, hoe lang het wordt bewaard en hoe de beveiliging is geregeld. Uiteraard is WebwinkelKeur gehouden aan een geheimplicht en mogen zij de informatie uitsluitend gebruiken voor de beoordelingen. Zij moeten zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan en mogen deze uiteraard nooit doorverkopen of voor andere zaken gebruiken.

Een paar dagen nadat u bij Pets Passion een bestelling heeft geplaatst krijgt u van WebWinkelKeur een mail met een verzoek voor een beoordeling. Pets Passion heeft hiervoor een koppeling met het keurmerk. Zij ontvangen hiervoor uw naam en uw email adres met het ordernummer van uw bestelling. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat u een echte klant bent en niet gewoon vrienden van mij.

Deze gegevens worden door WebwinkelKeur 3 jaar bewaard. WebwinkelKeur acht dat noodzakelijk voor betrouwbare statistieken.

Voor het publiceren en beheren van de beoordelingen verwerkt WebwinkelKeur de volgende persoonsgegevens van u: uw beoordelingstekst, naam, e-mailadres, klant- ID, ordernummer en IP-adres. Een ordernummer wordt gevraagd maar is niet verplicht.
Deze gegevens worden door WebwinkelKeur oneindig bewaard. Dat acht WebwinkelKeur noodzakelijk vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de consument over de betrouwbaarheid van onze webwinkel. Dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde belangen voor de bescherming van u als klant. U kunt altijd uw beoordeling aanpassen of laten verwijderen. Ook kan de beoordeling verwijderd worden door Stichting WebwinkelKeur op uw verzoek. Als er goede redenen zijn kan Pets Passion zelf ook vragen om gegevens van een beoordeling te verwijderen.
Bijvoorbeeld omdat u ons verzocht heeft alle gegevens inclusief de beoordelingen te verwijderen.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Geschillen via WebwinkelKeur

Door de samenwerking met WebwinkelKeur kunt u gebruik maken van de geschillencommissie als u een klacht heeft waar u met mij (Pets Passion) niet uitkomt.
WebwinkelKeur treed dan als bemiddelaar op tussen u en mij, met als doel tot een gezamelijke goede oplossing te komen. Lukt dat niet, dan krijgt u de keuze het geschil te melden bij een onafhankelijke geschillen beslechter. Mocht u dat wensen zal WebwinkelKeur alle beschikbare informatie van u en Pets Passion uiteraard ook delen met deze geschillen beslechter. Dit is noodzakelijk om tot een goed oordeel te komen. Wel wordt dit vooraf met u besproken.
Voor geschilbemiddeling verwerkt WebwinkelKeur de volgende gegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer en een e-mailadres van de contactpersoon. De inhoudelijke informatie over de aard van het geschil en de door u gewenste oplossing van het geschil.
Deze persoonsgegevens verwerkt WebwinkelKeur om de geschilbemiddeling in opdracht van u als klant te kunnen uitvoeren.
De gegevens worden oneindig bewaard. Dit acht WebwinkelKeur noodzakelijk om in de toekomst een oordeel te kunnen geven over onze webshop.
Op uw verzoek kunnen de gegevens wel geanonimiseerd worden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Alle betrokken partijen waar ik namens Pets Passion mee samen werk zijn genoemd in deze privacy policy.

Cookies

Pets Passion maakt gebruik van cookies om de site goed te laten functioneren.
Een cookie is een klein tekstbestandje op uw eigen computer, hierin worden uw persoonlijke voorkeuren opgeslagen. Deze informatie wordt puur gebruikt voor uw eigen winkelgemak, zoals het onthouden van de inhoud van uw winkelmandje, en absoluut nergens anders opgeslagen of gebruikt voor marketing doeleinden.

Soms worden er cookies geplaatst door sociale media. Als je ingelogd bent bij b.v. Facebook kun je hierdoor op onze website weer makkelijk een pagina zelf delen op Facebook. Ook dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

Analytics

Daarnaast maakt de website gebruik van Google Analytics. Hiermee wordt bijgehouden hoeveel bezoekers er op de site komen. Deze statistieken worden puur gebruikt om te zien hoe de site functioneert. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. De informatie wordt ook niet gekoppeld of gecombineerd met persoonlijke gegevens.

Pets Passion heeft een bewerker-overeenkomst met Google afgesloten en vastgelegd dat ik geen gegevens wil delen met Google en ik maak ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De Google Analytics cookies helpt ons om de website te verbeteren. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd (het IP-adres is niet volledig te zien en dus niet terug te voeren op een individu).
Wat doe ik er dan bijvoorbeeld mee? Ik kan het aantal bezoekers zien en zie op welke pagina mensen systematisch vertrekken (dan ga ik natuurlijk die pagina verbeteren).
Ik kan mensen niet volgen door mijn site, en kan niet zien welke pagina’s of producten u als individu heeft bekeken.

Ik heb de instellingen bij Google gezet op een bewaartermijn van 26 maanden. Dit is noodzakelijk voor goede statistieken over hoe de site functioneert. Na deze 26 maanden worden de gegevens automatisch door google verwijderd.

Facebook pixel

Pets Passion maakt gebruik van een zogenaamde facebook pixel. Dit is een stukje code zoals cookies ook zijn. Hiermee kan ik zien hoeveel mensen vanuit Facebook naar de website zijn gekomen. Deze gegevens zijn voor mij niet te herleiden tot een individu, ik zie alleen aantallen. Ik gebruik dit puur om te zien of een advertentie op facebook veel bezoekers oplevert of niet.

Als u jonger bent dan 18 jaar

De webshop is voor iedereen toegankelijk. Als u jonger bent dan 18 jaar mag u volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen van uw ouder(s) of voogd(en).
Het is voor mij niet mogelijk om dit te controleren zonder u om verdere gegevens te vragen. Verstrek daarom geen gegevens als u deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mocht ik bij het ontvangen van uw gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat u nog geen 18 bent zal ik contact met u opnemen en navraag doen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Uiteraard bied ik alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit de bestanden wilt laten halen, kunt u contact met me op nemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Datalek

Als webondernemer ben ik wettelijk verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik uiteraard ook alle betroffen klanten hiervan op de hoogte stellen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen. Ik zal mijn uiterste best doen uw klacht serieus en goed af te handelen. Mocht ik er samen met u toch niet uitkomen of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met me opnemen:

Karen van der Meer - Dam
Pets Passion
Schoener 6
8802 NN Franeker

Tel: 0517-85 13 97
Email: info@petspassion.nl